Vaaragenda

TOT EIND MEI LIGGEN WIJ STIL I.V.M. DE CORONA-CRISIS

Op de in de Vaaragenda genoemde data (Wadlopers, sleepnetvissen/zeehonden spotten) is de ZK 9 beschikbaar, ook voor andere tochten. Tenzij anders vermeld.

Data waarop niets staat ingevuld kunnen eventueel na overleg, besproken worden.